Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en/of buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Door het bieden van kinderopvang willen wij ouders de mogelijkheid geven om deel te nemen aan het arbeidsproces en/of een opleiding.

Het Kinderpaleis wil graag met u als ouder en uw kind(eren) samen opgroeien.

Wij gaan graag in gesprek met u over wat het beste is voor uw kind.

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en zijn zo een aanvulling op de opvoeding thuis.

Voor meer informatie kunt u het online informatieboekje lezen.