Wat kost de kinderopvang

Alle uurtarieven op een rijtje in een duidelijk overzicht

Meer informatie

In ons uitgebreid informatieboekje kunt u alles vinden.

Kinderopvang Het Kinderpaleis

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en zijn zo een aanvulling op uw opvoeding thuis.

Door het bieden van kinderopvang hopen wij u als ouders de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het arbeidsproces en/of een opleiding te volgen.

DAGOPVANG

buitenschoolse opvang

peuteropvang