Welkom

 

Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie en biedt dagopvang en buitenschoolse opvang op het eiland Goeree-Overflakkee en dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang / peuterspeelzaal op het eiland Schouwen-Duivenland.

Wij beschikken over 2 locaties in Oude-Tonge, waarvan 1 BSO groep in de Grutterswei die ruimte biedt aan 40 kinderen en 2 groepen op de locatie aan de Emmastraat die ruimte biedt aan 32 kinderen.
In Middelharnis beschikken we over een dagopvang locatie met 3 groepen die ruimte biedt aan 41 kinderen. De BSO kinderen hebben hun locatie in recreatiecentrum de Staver waar ze beschikken over 2 groepen die ruimte biedt aan 50 kinderen.
In Bruinisse beschikken we over 2 groepen in CBS op Dreef waar we dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden.

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en zijn zo een aanvulling op uw opvoeding thuis.

Door het bieden van kinderopvang hopen wij u als ouders de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het arbeidsproces en/of een opleiding te volgen.

Wij proberen op onze website zoveel mogelijk informatie te geven over onze organisatie. Mochten er toch vragen en/of opmerkingen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Ria Jongejan