Locatie Oude-Tonge

Info Dagopvang & BSO

Info Peuteropvang

Alle rapporten van alle locaties zijn terug te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Notulen

Bekijk de laatste notulen van de oudercommissie

Locatie Emmastraat

Over de locatie...

Deze gezellige en sfeervolle locatie beschikt over twee dagopvang en 2 BSO groepen. De professionaliteit van de opvang wordt gewaarborgd door het werken volgens het VVE programma Uk en Puk. De pedagogische medewerkers worden hier meerdere keren per jaar in begeleid en bijgeschoold. Door het werken met Uk en Puk waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid en een aangepast speelgoed en activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast deze activiteiten zijn we vaak buiten op het speelplein te vinden.

De buitenschoolse opvang is op deze locatie aan de andere kant van het pand te vinden.

De professionele medewerkers halen de kinderen zelf wandelend of met de vervoermiddelen die de BSO tot haar beschikking heeft uit school.

Door de leuke activiteiten in de verschillende ruimtes kunnen de kinderen zich hier prima vermaken. In de wintermaanden van oktober t/m april maken we gebruik van de sportzaal in de naastgelegen accommodatie de Grutterswei. Hier kunnen de kinderen heerlijk bewegen, dansen en sporten. Tevens bieden wij ook voorschoolse opvang op deze locatie van 7.00 tot 8.30. In de schoolvakanties worden er allerlei leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De openingstijden van deze locatie zijn van 7.00 – 18.00 uur.

0 - 2,5 jaar

De Kroontjes

2,5 - 4 jaar

De Wachtertjes

4 - 7 jaar

De Diamantjes

7 - 13 jaar

De Schatkamer

de Nobelaer

Over de locatie...

Deze locatie is gevestigd in de gezellige school RKBS de Nobelaer. Voor de peuters is er een knusse binnenruimte waar zij kunnen spelen. De professionaliteit van de opvang wordt gewaarborgd door het werken volgens het VVE programma Uk en Puk. De pedagogische medewerkers worden hier meerdere keren per jaar in begeleid en bijgeschoold. Door het werken met Uk en Puk waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid en een aangepast speelgoed en activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast de activiteiten spelen we ook veel buiten op het schoolplein, in de grote zandbak. Of gaan we lekker spelen in de kleutergymzaal van de school.

Op deze locatie hebben we ook gesubsidieerde plaatsen beschikbaar voor kinderen uit gezinnen waarvan één ouder werkzaam is.

De openingstijden voor deze locatie zijn op maandag- en donderdagochtend van 8.30 – 12.00 uur.

Oudercommissie

Het Kinderpaleis Oude-Tonge heeft een oudercommissie die bestaat uit 3 enthousiaste ouders van kinderen die op de dagopvang en BSO verblijven. Wij vergaderen minimaal vier keer per jaar en overleggen met de directeur over de dagelijkse gang van zaken. En wij zijn er voor u, als ouder. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten via het e-mailadres oc_kinderpaleisot@outlook.com of spreek ons persoonlijk aan.

Willemijn Trieller

Ik ben Willemijn Trieller. Samen met Remco en onze twee kinderen, Lars en Fleur, wonen we in Oude Tonge. Allebei gaan ze vanaf dat ze drie maanden oud zijn met veel plezier naar Het Kinderpaleis.
Sinds 2007 werk ik als dierenarts bij dierenartsenpraktijk Oude-Tonge. Ik werk 3 dagen, waarvan 2 dagen in de praktijk in Oude-Tonge en 1 dag in onze vestiging in Ouddorp. De eerste 7 jaar behandelde ik groot vee, klein vee en gezelschapsdieren , daarna ben ik mij meer gaan toeleggen op de gezelschapsdieren. Omdat ik naast het werken met dieren ook veel contact heb met mensen is het een afwisselende baan.
Ik neem deel aan de oudercommissie, omdat ik meer betrokken wil zijn bij de kinderen en Het Kinderpaleis. Ook wil ik me graag inzetten bij het organiseren van de verschillende activiteiten.

Mirella Koppenaal

Mijn naam is Mirella Koppenaal.
Samen met mijn man Peter en onze dochter Lauren woon ik in Oude-Tonge. In het dagelijks leven werk ik als logopedist en behandel ik voornamelijk kinderen met spraak-taalproblemen. Al van jongs af aan gaat Lauren met heel veel plezier naar het Kinderpaleis. Door mijn deelname aan de oudercommissie hoop ik op mijn manier mijn steentje bij te kunnen dragen.

Jeanine van Herk

Mijn naam is Jeanine van Herk, 35 jaar, getrouwd met Tim en moeder van Vosse (2jaar).
September 2021 hebben wij ons appartementje in een drukke winkelstraat in Rotterdam verruild voor ons fijne huis in Oude-Tonge en sindsdien (eigenlijk al een maandje eerder) mag Vosse 2 dagen per week lekker komen spelen en leren bij de Wachtertjes.
Ik ben verpleegkundige in het Erasmus MC van beroep, maar helaas ten gevolge van medische problemen gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt.
Omdat ik graag mijn tijd nuttig wil besteden ben ik de uitnodiging om deel te nemen aan de oudercommissie meteen aangegaan. Ik vind het leuk en waardevol om mee te kunnen denken over allerlei zaken rondom kinderopvang en tevens belangen te behartigen van jullie als ouders.
Mocht je ideeën hebben of iets willen delen, spreek me gerust even aan!

Willemijn Ziekman

Mijn naam is Willemijn Ziekman (30). Samen met Stefan (28) zijn wij de ouders van onze zoon Roel (2). Beiden zijn wij werkzaam in het speciaal onderwijs in Rotterdam. Op mijn werk vind ik het fijn om bezig te zijn met de (leer)ontwikkeling van de leerlingen. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat onze zoon, op de dagen dat wij werken,
naar een veilige en fijne plek gaat waar hij zich op zijn gemak voelt. Wij vinden het fijn dat er een vaste dag structuur is omdat wij regelmaat en voorspelbaarheid belangrijk vinden. Ik ben van mening dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Ik vind het fijn dat Roel in een groep met leeftijdsgenoten zit waar hij mee kan spelen en van kan leren.
Ik heb me aangesloten bij de oudercommissie om meer betrokken te zijn bij de plek waar onze zoon veel tijd doorbrengt. Vanuit deze betrokkenheid wil ik graag bijdragen aan een fijne plek voor alle kinderen.