Locatie Oude-Tonge

Info Dagopvang & BSO

Info Peuteropvang

Alle rapporten van alle locaties zijn terug te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Notulen

Bekijk de laatste notulen van de oudercommissie

Locatie Emmastraat

Over de locatie...

Deze gezellige en sfeervolle locatie beschikt over twee dagopvang en 2 BSO groepen. De professionaliteit van de opvang wordt gewaarborgd door het werken volgens het VVE programma Uk en Puk. De pedagogische medewerkers worden hier meerdere keren per jaar in begeleid en bijgeschoold. Door het werken met Uk en Puk waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid en een aangepast speelgoed en activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast deze activiteiten zijn we vaak buiten op het speelplein te vinden.

De buitenschoolse opvang is op deze locatie aan de andere kant van het pand te vinden.

De professionele medewerkers halen de kinderen zelf wandelend of met de vervoermiddelen die de BSO tot haar beschikking heeft uit school.

Door de leuke activiteiten in de verschillende ruimtes kunnen de kinderen zich hier prima vermaken. In de wintermaanden van oktober t/m april maken we gebruik van de sportzaal in de naastgelegen accommodatie de Grutterswei. Hier kunnen de kinderen heerlijk bewegen, dansen en sporten. Tevens bieden wij ook voorschoolse opvang op deze locatie van 7.00 tot 8.30. In de schoolvakanties worden er allerlei leuke activiteiten en uitstapjes georganiseerd afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De openingstijden van deze locatie zijn van 7.00 – 18.00 uur.

0 - 2,5 jaar

De Kroontjes

2,5 - 4 jaar

De Wachtertjes

4 - 7 jaar

De Diamantjes

7 - 13 jaar

De Schatkamer

de Nobelaer

Over de locatie...

Deze locatie is gevestigd in de gezellige school RKBS de Nobelaer. Voor de peuters is er een knusse binnenruimte waar zij kunnen spelen. De professionaliteit van de opvang wordt gewaarborgd door het werken volgens het VVE programma Uk en Puk. De pedagogische medewerkers worden hier meerdere keren per jaar in begeleid en bijgeschoold. Door het werken met Uk en Puk waarborgen we dat de kinderen vanuit structuur, veiligheid en een aangepast speelgoed en activiteiten aanbod zich kunnen ontwikkelen op alle vlakken. Naast de activiteiten spelen we ook veel buiten op het schoolplein, in de grote zandbak. Of gaan we lekker spelen in de kleutergymzaal van de school.

Op deze locatie hebben we ook gesubsidieerde plaatsen beschikbaar voor kinderen uit gezinnen waarvan één ouder werkzaam is.

De openingstijden voor deze locatie zijn van 8.30 – 12.00 uur.

Oudercommissie

Het Kinderpaleis Oude-Tonge heeft een oudercommissie die bestaat uit 3 enthousiaste ouders van kinderen die op de dagopvang en BSO verblijven. Wij vergaderen minimaal vier keer per jaar en overleggen met de directeur over de dagelijkse gang van zaken. En wij zijn er voor u, als ouder. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten via het e-mailadres oc_kinderpaleisot@outlook.com of spreek ons persoonlijk aan.

Renate Punt-Huizer

Hoi, Ik ben Renate Punt-Huizer. Zelf geboren in Oude-Tonge, 14 jaar van Flakkee weggeweest en nu met mijn man Gilbert, zoon Olivier (5) en dochter Isabeau (3,5) sinds een jaar weer terug in Oude-Tonge.
Ik ben 4 dagen in de week werkzaam als kandidaat-notaris op een groot internationaal advocaten en notariskantoor in Rotterdam. Het is voor ons altijd belangrijk geweest dat als mijn man en ik aan het werk waren, de kinderen een fijne, veilige en leuke plek hadden om naartoe te gaan. Isabeau gaat 1 dag naar de Wachtertjes en Olivier maakt 1 middag gebruik van de BSO.
In Gouda ben ik altijd actief geweest in de oudercommissie en raad van toezicht van de kinderopvang. Na mijn verhuizing naar Oude-Tonge vond ik het leuk om dat hier voort te zetten en wat meer betrokken te zijn bij de plek waar onze kinderen opgroeien. Daarnaast is het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die worden georganiseerd.
Als jullie ideeën hebben of iets willen delen, spreek me gerust een keer aan of stuur de Oudercommissie een mailtje.

Willemijn Trieller

Ik wil me graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Willemijn Trieller. Samen met Remco en onze twee kinderen, Lars en Fleur, wonen we in Oude Tonge. Allebei gaan ze vanaf dat ze drie maanden oud zijn met veel plezier naar Het Kinderpaleis.
Sinds 2007 werk ik als dierenarts bij dierenartsenpraktijk Oude-Tonge. Ik werk 3 dagen, waarvan 2 dagen in de praktijk in Oude-Tonge en 1 dag in onze vestiging in Ouddorp. De eerste 7 jaar behandelde ik groot vee, klein vee en gezelschapsdieren , daarna ben ik mij meer gaan toeleggen op de gezelschapsdieren. Omdat ik naast het werken met dieren ook veel contact heb met mensen is het een afwisselende baan.
Ik neem deel aan de oudercommissie, omdat ik meer betrokken wil zijn bij de kinderen en Het Kinderpaleis. Ook wil ik me graag inzetten bij het organiseren van de verschillende activiteiten.

Joram Schurink

Mijn naam is Joram Schurink en ik ben de trotse vader van Juliette (3.5) en Amelie (1). Sinds juni is mijn vrouw Agnes gestopt, en ben ik daarna aangesloten bij de oudercommissie locatie Oude-Tonge. Ik vind het leuk om met mijn dames op stap te zijn, werk bewust maar 4 dagen, en draag ook graag actief bij aan de opvang van de kids. Als je ’s ochtends nog een pappa koffie ziet drinken met de juffen, dat ben ik.
Ik werk bij IHC in Kinderdijk, en geef leiding aan een groepje scheepsbouwers waarmee we grote baggerschepen ontwerpen en maken. Dit zijn de schepen waarmee een maasvlakte of een 2e panama kanaal gemaakt wordt. Echte Hollandse trots dus. De combinatie van reistijd en opvang vraagt soms wat flexibiliteit, zeker als Juul dadelijk aan de basisschool begint, maar op zich went dat ook wel weer.
We wonen in Stad aan ’t Haringvliet waar we de afgelopen jaren een monumentaal huis hebben opgeknapt. Inmiddels weet mijn oudste het verschil tussen een plug en een bitje, en mag ze zelf de schroeven op het puntje zetten. Ik zal binnen de opvang dus waarschijnlijk ook het geluid tegen de betutteling vertegenwoordigen.
Mocht je vragen hebben of ergens mee zitten, spreek ons aan!