Kindertoeslag voor dagopvang

Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten. Bij aanvraag kinderopvangtoeslag dient u het landelijk register nummer van uw locatie op te geven. Deze staat vermeld op onze website. Voor de hele dagopvang geldt dat maximaal 140% van de arbeidsuren van de minst werkende partner in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

U kunt het aanvraagprogramma downloaden op de website www.toeslagen.nl en gelijk zien wat u aan eigen bijdrage moet bekostigen.

Kindertoeslag voor voorschoolse, naschoolse, buitenschoolse en vakantieopvang

Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten. Bij aanvraag kinderopvangtoeslag dient u het landelijk register nummer van uw locatie op te geven. Deze staat vermeld op onze website. Voor de hele dagopvang geldt dat maximaal 70% van de arbeidsuren van de minst werkende partner in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (KOT).

U kunt het aanvraagprogramma downloaden op de website www.toeslagen.nl en gelijk zien wat u aan eigen bijdrage moet bekostigen.